---

RBA Llibres

Biografies
d'autors

ALESSANDRO BARICCO


Biografia


Novel•lista, dramaturg i periodista italià nascut a Turín. Llicenciat en Filosofia, ha dirigit un programa de llibres i ha fundat una escola de tècniques d’escriptura, anomenat Holden (com

homenatge a Salinger). Escriptor allunyat del circ mediàtic, quasi bé no concedeix entrevistes, el seu caràcter fugisser és proporcional al seu nivell d’exigència literària.
Llibres de l'autor

© RBA Tots els drets reservats
---