---

RBA Llibres

Biografies
d'autors

FEDRE NS


Biografia


Fedre va viure en temps d'August i Tiberi. El seu naixament sol situar-se entorn al 15 aC a Tràcia. Segons sembla havia estat esclau i posteriorment

alliberat i la tradició el considera un llibert d'August. Va escriure 122 faules dins la línia d'Isop i així el gènere s'introduí a Roma.
Llibres de l'autor

© RBA Tots els drets reservats
---